Wat is een paragnost ?

 

Een Paragnost is afgeleid van para (=boven) en gnosis (=kennis) dus hij of zij die kennis heeft van het bovennatuurlijke paranormale. Het is dus iemand die gebruik maakt van zijn kennis van het paranormale en is niet afhankelijk van een idirecte waarneming zolas het gebruik van kaarten of pendel. Hij of zij kan gebruik van: helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderproevendheid,

helderwetendheid en helderruikendheid. De paragnost is een natuurlijk medium met dien verstande dat hij niet afhankelijk is van hulpmiddelen en dat zijn waarneming direct is. Voor de meeste mensen doet het alleen maar denken aan het voorspellen van de toekomst. Dat is maar een klein gedeelte van het werk.In principe moet de paragnost een levenskunstenaar zijn die van alles en nog wat verstand heeft. De kennis waarvan gebruikt wordt is uiteenlopend en beslaat meer dan dat aan de oppervlakte te vinden is. Goed voorbeeld is het feit dat de paragnost een goed idee moet hebben hoe symboliek werkt voor het dromen uitleggen en over een gezonde dosis humor en zelfkritiek beschikt. Hij dient ook verstand te hebben van universele wetmatigheden en een open mind behouden voor gelijk welke ervaring die zijn pad kruist. Hij moet begrijpen hoe zijn talenten functioneren zodat hij deze praktisch kan gebruiken. Hij past de wetten van assocatie, personificatie, en identificatie zonder na te denken toe en ook heeft hij geen angst voor andere culturen en overtuigingen daar hij snapt hoe wetmatigheden zich verhouden tot de alledaagse realiteit.

 

 

Hoe wordt je paragnost ?

 

Het woord of titel paragnost is niet beschermd en derhalve kan iedereen zich paragnost noemen. Ook in beroepsverenigingen is dit een moeilijk verhaal. Er wordt wel degelijk goed getest op de aanwezige kwaliteiten.

Helaas wordt er nog teveel gekeken naar wat je kan voorspellen. En echte erkende opleidingen tot paragnost zijn er meer niet als wel. In het noorden van Nederland zegt het volksgeloof dat je met de helm op geboren moet zijn en dat het dus voorbestemd is. Je wordt in deze context dan geboren als paragnost en ontwikkeld in de vroegste jaren je talenten op een natuurlijke manier. Ook als je anders geboren bent is er een noodzakelijkheid de nodige kennis op te doen om jezelf en je talenten te begrijpen. Yoga en meditatie kunnen je belangrijke inzichten geven over hoe het bewustzijn werkt en hoe dat een plaats te geven in je dagelijkse leven. Ook na een ongeval of een traumatische ervaring is het mogelijk dat de paragnost bewust wordt van zijn kwaliteiten. Goed voorbeeld hiervan is de beroemde paragnost Gerard Croiset.

 

 

Het werk van de paragnost

 

De werkzaamheden van de paragnost beslaan elk deel van het dagelijks leven. Zoveel verschillende mensen zoveel verschillende wensen zei een vriend me eens. Sommige mensen komen met de hoop inzicht te krijgen in hun functioneren of zoeken genezing. Ook het uitleggen van dromen en visioenen is een deel van zijn werk. Daar hij veel weet van bewustzijn en geestelijke ontwikkeling wordt ook hij daarvoor geconsulteerd. De doorsnee heeft wel eens iets gehoord over het terugvinden van vermiste personen of van ontvoeringen. Soms werkt de paragnost met autoriteiten samen maar meestal vanuit de luwte van de schaduw. Voorbeeld van laatste is de destijds ontvoering van Maup Caransa en de van der Valk zaak.

Het leed van de mensen die dierbaren verliezen en troost zoeken vinden bij de paragnost een goed oordaar mediumschap en onderdeel is van zijn kunnen. Afhankelijk van zijn inzichten wordt de paragnost voor van alles en nog wat ingezet.

 

 

Bekende paragnosten

 

Er zijsamenleving. n een aantal paragnosten geweest die de paranormale revolutie voorgegaan zijn. En dat heeft het paranormale een normale plaats opgeleverd in de samenleving. Denk hierbij in eerste instantie aan Andree Groote die met het radioprogramma "Het Zwarte Gat" beursen en zalen deed vollopen. Enkele anderen zijn ook verwant aan dat programma zoals Peter van der Hurk en Gerard Heutink. Gerard Croiset is bekend geworden deels door zijn medewerking aan onderzoek en het boek van prof ten Haeve "De Voorschouw".