Oost en West

 

 

Werkwijze in ontwikkeling

 

Zoals een ieder weet heeft iedere traditie zijn eigen werkwijze. Wie in een traditie loopt wordt dan ook door de traditie in authenciteit en relevante ervaringen ondersteunt. In deze loopt Red Bear een tweespoor.

De traditie van de Susquehannocks is er een die vele duizenden jaren teruggaat en de garantie heeft de Totaliteit of absoluut ZIJN te ervaren en te begrijpen. Het andere spoor is die van Yoga die door meditatie en discipline streeft naar realisatie en/of Nirvikalpi Samadhi.

Wederom een mooi woord voor Absoluut ZIJN.

Daar Red Bear beide paden loopt en volgt en in zijn ervaringen dezelfde uitkomst heeft gerealiseerd is het niet vreemd dat in het integratieproces het beste van Oost en West wordt omgezet en is terug te vinden in zijn werkwijze en begeleiding van zijn studenten.

 

Werken met het medicijnwiel aan de ene kant en het integreren van yoga elementen aan de andere zijde versnelt het helingsproces en dus ook het ontwikkelingstraject. Scholing is belangrijk niet alleen voor het integratie proces als zodanig maar geeft d emogelijkheid een kwalitatief beter leven te hebben.

 

We hebben wel degelijk een keus en hoeven geen slachtoffer te zijn van omstandigheden. Ook heeft de praktijk aangetoond dat vele studenten zeer makkelijk en snel aan zeer preciese informatie komen. Experimenten die in de scholen worden gedaan lijken te bewijzen dat velen onder ons meer kennis hebben dan dat er gedacht wordt.

De toekomst zal gaan uitwijzen dat goed getrainde mediums en sjamanen kunnen helpen de wereld en aarde te genezen en zaken van algemeen belang te ondersteunen.