De Bearsociety

 

In oktober 2004 is de Bearsociety Europe ontstaan te Brugge.

Na een gesprek met de stamraad werd Red Bear gevraagd deze op te zetten. De belangrijkste activiteiten van de Society zijn:

  • trainen van mediums en sjamanen binnen en buiten de stam
  • het archiveren en bijhouden van alle ceremonies en rituelen voor het nageslacht
  • het ontwikkelen van levensstrategie
  • alles benutten om te transformeren

 

 

 

Mediumscholen

 

Hieruit volgend zijn er een aantal mediumscholen ontstaan waarbij de

cursisten de mogelijkheden krijen hun talenten te ontwikkelen en kennis op

te doen hoe deze in de samenleving vorm te geven.

een school is op dit moment te Enschede en de anderen te Kerpen (NRW), Genemund en met aanvang 2016 te Neurenberg In Duitsland.

 

 

Wat kan je er leren?

 

In principe wordt je alles geleerd met betrekking op paranormaal gebied,

waaronder psychometrie (werken met voorwerpen), kennis van mediumschap en hoe je talenten te ontdekken en te gebruiken. Ook leer je het gebruik van

ritueel toe te passen en te verklaren, je te beschermen en hoe om te gaan met trance mediumschap, werken met de voorouders, kosmische wetmatigheden en occultisme. Bovenstaand lijkt veel en dat is het ookmaar er is nog veel meer te ontdekken en te begrijpen. Integratie van yoga en meditaie technieken mogen weniet vergeten te noemen.

 

 

De opbouw van de scholen

 

De cyclus beslaat in principe 3 jaar waarbij alles wordt opgebouwd en er een grote verscheidenheid van onderwerpen worden behandeld. Het eerste jaar is

iets meer gericht op zelfgenezing en de basisprincipes van sjamanisme.

De andere jaren gaan de onderwerpen meer de diepte in en uiteindelijk naar een niveau waarbij men praktisch vaardig is om de ontwikkelde talenten toe te passen. De lessen worden in een ontspannen sfeer en omgeving gegeven en nodigen de cursist uit zich te verdiepen en kritisch te blijven t.o.v zichzelf en de ontwikkeling van zijn/haar talenten.

Mediumschap heeft vele vormen en mogelijkheden en de Bearsociety heeft veel kennis in huis en de nodige ervaring welke garant staan voor een gezonde

ontwikkeling van de deelnemer en zijn/haar talenten.

 

 

Deelname aan scholing

 

In principe kan iedereen deelnemen aan de scholen mits hij 18 jaar of ouder is

en voldoende in balans is. In sommige gevallen vragen wij om een schriftelijk bewijs van arts wanneer de geestelijke gezondheid ter discussie staat.

Prijzen van opleiding kunnen verschillen tussen Nederland en Duitsland gelijk

de plaats en soort van opleiding.

Voor verder informatie kunt u ons bereiken via de mail of telefoon.

Voor deze even kijken bij pagina contact/informatie.

 

 

Opname in de Bearsociety

 

Het volgen van lessen bij een van onze scholen garandeert niet de opname in de Bearsociety zelf. Opgenomen worden in de Bearsociiety is alleen mogelijk op verzoek van de Bearsociety Counsel.